1. 3
  1.  

  2. 2

    շնորհակալութիւն։

    սա յիշեցրեց ինձ այս մասին՝ https://people.inf.ethz.ch/wirth/Oberon/SETs.pdf

    հիմա տարածեմ։