1. 1

Ամբողջական հղում ՝ https://telegra.ph/OWASP-TOP-10-%D4%BF%D4%B1%D5%84-%D4%BB%D5%86%D5%89%D5%8A%D4%B5%D5%8D-%D5%8A%D4%B5%D5%8F%D5%94-%D4%B7-%D4%B1%D5%86%D5%8E%D5%8F%D4%B1%D5%86%D4%B3-%D4%BB%D5%84%D5%8A%D4%BC%D4%B5%D5%84%D4%B5%D5%86%D5%8F%D4%B1%D5%91%D5%86%D4%B5%D4%BC-%D4%B3%D5%88%D4%BE%D5%88%D5%82%D5%88%D5%92%D4%B9%D5%85%D5%88%D5%92%D5%86%D5%86%D4%B5%D5%90%D4%BB-%D5%80%D4%B1%D5%8B%D5%88%D5%90%D4%B4%D4%B1%D4%BF%D4%B1%D5%86%D5%88%D5%92%D4%B9%D5%85%D5%88%D5%92%D5%86%D4%B8-07-03

Կներեք կարճ հասցե տեղադրելու համար ։ Համակրգը ուներ որոշակի սահմանափակումներ

  1. 1

    Հավաքել եմ owasp 10 բաժիններին մասին հակիրճ տեղեկատվություն և այն ներկայացրել եմ մաքսիմալ պարզ և հասկանալի բոլորի համար ։