1. 2

տեսանիւթում ներկայացուող թուղթը այստեղ։

  1.