1. 2

սակայն խոցելի են բոլոր համակարգերը որ այդ պատկերների գրադարանն օգտագործում են՝ մակօս, այօս, ուոթչօս։