1. 1

աշխատող հանգոյցների ցանկ ֊ https://join-lemmy.org/instances

  1.