1. 1
 1.  

 2. 1

  երբ պրագմատիկ մօտենում են լեզուի նախագծմանը։ պէ՞տք ա զուգահեռացում լեզուի մակարդակում, պէ՞տք են ջեներիկներ ու բացառութիւններ` ամէնն իրականացուած ա ու պարզ, կիրառելի ձեւով, առանց իզուր բարդացնելու եւ սինտաքսը, եւ կիրառութիւնը։

  եւ առանց իրար չսասող հնարաւորութիւններ աւելացնելու, ամէնը հետեւողական։

  1. 1

   յղումը սխալ էր, ուղղեցի։