1. 1

Քանի որ չկար որևիցե մի հիշատակում հայալեզու րեսուրսներում նոր թարմացման մասին ։ Ապապ որոշեցի այն թարգմանեմ և ներկայացնեմ մաքսիմալ հեշտ ընկալվող բոլորի համար ։

  1.