Moderation Log

Date/Time Moderator Story/Comment/User, Action, Reason
2022-07-23 14:12 +0400 antranigv Story: use notflix a tool which search magnet links and stream it with peerflix
Action: changed title from "f@#k netflix use notflix a tool which search magnet links and stream it with peerflix" to "use notflix a tool which search magnet links and stream it with peerflix"
Reason: no cursing!
2021-08-01 18:03 +0400 antranigv Story: moreutils - ժամանակին չգրուած յունիքս գործիքներ
Action: changed title from "աւելի ̶բ̶ա̶ր̶ե̶կ̶ա̶ր̶գ̶ գործիքակազմ՝ moreutils" to "moreutils - ժամանակին չգրուած յունիքս գործիքներ", changed tags from "լինուքս BSD մշակութային" to "լինուքս մշակութային"
Reason: 1) կապ չունի BSD֊ի հետ 2) վերնագիրը սխալ է
2021-07-02 11:52 +0400 antranigv Tag: լսելիք
Action: Updating tag լսելիք, changed description from 'Ձանյային' to 'Ձայնային'
2021-06-14 15:44 +0400 antranigv User antranigv
Action: Granted hat "վարչապէտ" (None)
2021-05-01 17:33 +0400 antranigv Tag: ցուցադրելիք
Action: Updating tag ցուցադրելիք, changed hotness_mod from '0.0' to '10.0'
2021-05-01 17:33 +0400 antranigv Tag: հարցնելիք
Action: Updating tag հարցնելիք, changed hotness_mod from '0.0' to '10.0'
2021-05-01 17:31 +0400 antranigv Tag: անոնս
Action: Updating tag անոնս, changed hotness_mod from '10.0' to '1.0'
2021-05-01 17:31 +0400 antranigv Tag: անոնս
Action: Updating tag անոնս, changed hotness_mod from '1.0' to '10.0'
2021-02-08 11:22 +0400 norayr Tag: փիլօ
Action: Updating tag փիլօ, changed tag from 'փիլիս' to 'փիլօ'
2021-02-08 11:21 +0400 norayr Tag: մասշտաբաւորում
Action: Updating tag մասշտաբաւորում, changed tag from 'մասշտաբացում' to 'մասշտաբաւորում'
2021-02-08 11:20 +0400 norayr Tag: ֆինանս
Action: Updating tag ֆինանս, changed tag from 'ֆինանսական' to 'ֆինանս'
2021-02-08 11:19 +0400 norayr Tag: քոգնիթիւ
Action: Updating tag քոգնիթիւ, changed tag from 'քոգնեթիվ' to 'քոգնիթիւ'
2021-02-08 11:19 +0400 norayr Tag: մաթեմ
Action: Updating tag մաթեմ, changed tag from 'մաթեմաթիք' to 'մաթեմ'
2021-02-08 11:19 +0400 norayr Tag: կրիպտօ
Action: Updating tag կրիպտօ, changed tag from 'կրիպտո' to 'կրիպտօ', changed description from 'Ծածկագիտութիւն' to 'կրիպտոգրաֆիա'
2021-02-08 11:12 +0400 norayr Tag: դիտարկիչ
Action: Updating tag դիտարկիչ, changed tag from 'զննարկիչ' to 'դիտարկիչ'
2021-02-08 11:11 +0400 norayr Tag: իւնիքս
Action: Updating tag իւնիքս, changed tag from 'յունիքս' to 'իւնիքս'
2021-02-08 11:11 +0400 norayr Tag: իմակ
Action: Updating tag իմակ, changed tag from 'էնամակ' to 'իմակ'
2021-01-02 16:16 +0400 antranigv Story: Կիբերհետախուզություն եզրափակիչ մաս by Society and self cybersecurity • A podcast on
Action: changed tags from "osint" to "osint լսելիք"
Reason: Podcast
2021-01-02 16:16 +0400 antranigv Story: Կիբերհետախուզություն humint by Society and self cybersecurity
Action: changed title from "Կիբերհետախուզություն humint by Society and self cybersecurity • A podcast on" to "Կիբերհետախուզություն humint by Society and self cybersecurity", changed tags from "osint" to "osint լսելիք"
Reason: Podcast
2020-12-31 13:39 +0400 antranigv Story: What do platforms know about you?
Action: changed title from "What does know platforms about you ?" to "What do platforms know about you?"
Reason: Ուղղել վերնագիրը
2020-12-29 12:38 +0400 antranigv Tag: rust
Action: Created new tag with id '70', with tag 'rust', with description 'Rust ծրագրաւորման լեզու', with privileged 'false', with is_media 'false', with active 'true', with hotness_mod '0.0', with permit_by_new_users 'true', with category_id '6'
2020-12-28 23:23 +0400 antranigv Story: այսօր լինուս տորուալդսի ծնունդն ա
Action: changed description from "այսքանը։ պատահաբար յիեցի, հասցրի գրել։\r\nբայց արդէն ոչ մէկ չի հասցնի նշել։\r\nյղումն էլ չգիտէի ինչ դնել, անցեալ տարուանը դրեցի։" to "այսքանը։ պատահաբար յիշեցի, հասցրի գրել։\r\nբայց արդէն ոչ մէկ չի հասցնի նշել։\r\nյղումն էլ չգիտէի ինչ դնել, անցեալ տարուանը դրեցի։", changed markeddown_description from "<p>այսքանը։ պատահաբար յիեցի, հասցրի գրել։\nբայց արդէն ոչ մէկ չի հասցնի նշել։\nյղումն էլ չգիտէի ինչ դնել, անցեալ տարուանը դրեցի։</p>\n" to "<p>այսքանը։ պատահաբար յիշեցի, հասցրի գրել։\nբայց արդէն ոչ մէկ չի հասցնի նշել։\nյղումն էլ չգիտէի ինչ դնել, անցեալ տարուանը դրեցի։</p>\n", changed tags from "լինուքս" to "լինուքս պատմական"
Reason: տառասխալի ուղղում, նշել պատմական գրառում
2020-12-28 18:29 +0400 antranigv Tag: պատմական
Action: Created new tag with id '69', with tag 'պատմական', with description 'Ոչ֊այդքան֊նոր գրառումներ', with privileged 'false', with is_media 'false', with active 'true', with hotness_mod '0.0', with permit_by_new_users 'true', with category_id '4'
2020-12-28 17:23 +0400 antranigv Story: [ռուսերէն] դաշնեզերքի պատմութիւն
Action: changed title from "դաշնեզերքի պատմութիւն, ռուսերէն" to "[ռուսերէն] դաշնեզերքի պատմութիւն"
2020-12-28 13:02 +0400 antranigv Tag: գրաֆիկա
Action: Updating tag գրաֆիկա, changed tag from 'գրաֆ' to 'գրաֆիկա'
2020-12-27 23:45 +0400 antranigv Tag: osint
Action: Created new tag with id '68', with tag 'osint', with description 'Բաց աղբիւրի տեղեկութիւն', with privileged 'false', with is_media 'false', with active 'true', with hotness_mod '0.0', with permit_by_new_users 'true', with category_id '10'
2020-12-27 21:15 +0400 antranigv Tag: երկաթ
Action: Updating tag երկաթ, changed tag from 'երկաթեղեն' to 'երկաթ'
2020-12-27 17:59 +0400 antranigv Tag: անոնս
Action: Updating tag անոնս, changed permit_by_new_users from 'true' to 'false'
2020-12-27 17:59 +0400 antranigv Tag: անոնս
Action: Updating tag անոնս, changed hotness_mod from '10.0' to '1.0'
2020-12-27 17:57 +0400 antranigv Tag: ցուցադրելիք
Action: Updating tag ցուցադրելիք, changed description from 'Ցոյց տալ խօսողներին' to 'Ցոյց տալ Խօսողներին'
2020-12-27 17:57 +0400 antranigv Tag: ցուցադրելիք
Action: Updating tag ցուցադրելիք, changed description from '' to 'Ցոյց տալ խօսողներին'
2020-12-27 17:56 +0400 antranigv Tag: հարցնելիք
Action: Updating tag հարցնելիք, changed description from '' to 'Հարցնել Խօսողներին'
2020-12-27 17:56 +0400 antranigv Tag: տեսնելիք
Action: Updating tag տեսնելիք, changed description from '' to 'Տեսանիւթեր'
2020-12-27 17:56 +0400 antranigv Tag: կարդալիք
Action: Updating tag կարդալիք, changed description from '' to 'PDF֊ներ եւ նման տեսակներ'
2020-12-27 17:55 +0400 antranigv Tag: լսելիք
Action: Updating tag լսելիք, changed description from '' to 'Ձանյային'
2020-12-27 17:55 +0400 antranigv Tag: android
Action: Updating tag android, changed category_id from '1' to '8'
2020-12-27 17:55 +0400 antranigv Tag: բաշխ
Action: Created new tag with id '67', with tag 'բաշխ', with description 'Բաշխուած համակարգեր', with privileged 'false', with is_media 'false', with active 'true', with hotness_mod '0.0', with permit_by_new_users 'true', with category_id '2'
2020-12-27 17:54 +0400 antranigv Tag: աբ
Action: Updating tag աբ, changed category_id from '2' to '5', changed tag from 'արհեստական բանականութիւն' to 'աբ', changed description from '' to 'Արհեստական Բանականութիւն'
2020-12-27 17:54 +0400 antranigv Tag: android
Action: Created new tag with id '66', with tag 'android', with description 'Android', with privileged 'false', with is_media 'false', with active 'true', with hotness_mod '0.0', with permit_by_new_users 'true', with category_id '1'
2020-12-27 17:53 +0400 antranigv Tag: BSD
Action: Updating tag BSD, changed description from '' to 'BSD Unix֊ի ժառանգներ'
2020-12-27 17:53 +0400 antranigv Tag: oberonos
Action: Updating tag oberonos, changed tag from 'Օբերոն ՕՀ' to 'oberonos', changed description from '' to 'Oberon ՕՀ եւ նմաններ'
2020-12-27 17:52 +0400 antranigv Tag: mac
Action: Created new tag with id '65', with tag 'mac', with description 'Apple macOS', with privileged 'false', with is_media 'false', with active 'true', with hotness_mod '0.0', with permit_by_new_users 'true', with category_id '8'
2020-12-27 17:51 +0400 antranigv Tag: իւնիքս
Action: Created new tag with id '64', with tag 'յունիքս', with description 'Յունիքսանման ՕՀ֊ներ', with privileged 'false', with is_media 'false', with active 'true', with hotness_mod '0.0', with permit_by_new_users 'true', with category_id '8'
2020-12-27 17:51 +0400 antranigv Tag: ios
Action: Updating tag ios, changed description from 'iOS ՕՀ' to 'Apple iOS'
2020-12-27 17:51 +0400 antranigv Tag: լինուքս
Action: Updating tag լինուքս, changed description from '' to '(GNU/)Linux'
2020-12-27 17:50 +0400 antranigv Tag: ios
Action: Created new tag with id '63', with tag 'ios', with description 'iOS ՕՀ', with privileged 'false', with is_media 'false', with active 'true', with hotness_mod '0.0', with permit_by_new_users 'true', with category_id '8'
2020-12-27 17:49 +0400 antranigv Tag: ցանց
Action: Created new tag with id '62', with tag 'ցանց', with description 'Ցանցային համակարգեր', with privileged 'false', with is_media 'false', with active 'true', with hotness_mod '0.0', with permit_by_new_users 'true', with category_id '2'
2020-12-27 17:49 +0400 antranigv Tag: գրաֆիկա
Action: Created new tag with id '61', with tag 'գրաֆ', with description 'Գրաֆիկական համակարգեր', with privileged 'false', with is_media 'false', with active 'true', with hotness_mod '0.0', with permit_by_new_users 'true', with category_id '2'
2020-12-27 17:48 +0400 antranigv Tag: օհ
Action: Created new tag with id '60', with tag 'օհ', with description 'Օպերացիոն համակարգեր', with privileged 'false', with is_media 'false', with active 'true', with hotness_mod '0.0', with permit_by_new_users 'true', with category_id '2'
2020-12-27 17:48 +0400 antranigv Tag: վեբ
Action: Created new tag with id '59', with tag 'վեբ', with description 'Վեբ (web) ծրագրաւորում', with privileged 'false', with is_media 'false', with active 'true', with hotness_mod '0.0', with permit_by_new_users 'true', with category_id '9'